Archive for the ‘sociálne služby’ Category

Súkromný domov dôchodcov: status seniorov v spoločnosti

september 12, 2018
súkromný domov dôchodcov

žiť dôstojne a so sebeúctou

Súčasná doba si vyžaduje aktívnych ľudí, ktorí majú prehľad a sú zorientovaní v najnovších trendoch. Ono je to jednoduché, ak v takejto atmosfére a podmienkach vyrastáte, ale predstavte si, že sa ocitnete v dnešnej dobe a vyrastali ste vo svete, kde tieto možnosti a výdobytky vôbec neexistovali.

Život bol v minulosti určite jednoduchší, no nie ľahší. Ľudia museli oveľa viac pracovať manuálne a to v každom počasí, aby uživili svoje početné rodiny. Aj detí bolo viac, pretože úmrtnosť bola vysoká. Zdravotná starostlivosť bola minimálna a zomieralo sa i na bežné choroby, ktoré sa v súčasnosti liečia bežne dostupnými liekmi.

Penzióny pre seniorov na Slovensku

Pomocná ruka pre týchto ľudí prichádza vo forme sociálnych služieb. Súkromný domov dôchodcov poskytuje nielen ubytovanie, stravu a základné životné potreby, ale taktiež pomoc s administratívnymi úkonmi a zdravotnú starostlivosť. Mnohým starším ľuďom robí veľký problém prepraviť sa niekam. A to už ani nehovoríme o bezbariérovom prístupe, ktorý by mal byť na oficiálnych miestach v dnešnej dobe samozrejmosťou.

Často si neuvedomujeme, aký veľký problém môže byť vykonať i základné denné činnosti.

V súčasnosti sa starší ľudia považujú skôr za príťaž pre spoločnosť, za problém, ktorý je potrebné riešiť. Akosi sa stratil status “mudrcov”, ktorí nám vedia poradiť, pretože majú bohaté životné skúsenosti.